Accounting & Tax Consulting Co.,Ltd.
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
ยื่นภาษี ให้คำปรึกษาด้านภาษี ธุรกิจ กฏหมาย
วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เลิกบริษัท ฯลฯ
Accounting external audit internal audit
tax business and legal consultant accounting
system design company registration etc.
Tel.092-2836870
E-mail:atc3consulting@gmail.com
Fanpage:www.facebook.com/AccountingTaxConsulting 

สถิติ
เปิดเมื่อ28/11/2013
อัพเดท19/11/2016
ผู้เข้าชม163488
แสดงหน้า254036
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

อ่าน 17848 | ตอบ 2
1.การวางแผนการสำรวจและวิเคราะห์
   ก.ผังองค์กร นโยบายบริษัท
   ข.รายละเอียดของสินค้า/บริการ
   ค.แยกประเภทของงานบัญชี รายงาน งบการเงิน
   ง.ผังการเดินทางของข้อมูล เอกสาร
   จ.รายละเอียดการดำเนินงาน
   ฉ.ข้อมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์
   ช.รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน
2.การออกแบบและกำหนดระบบบัญชี
   ก.ผังบัญชีและรหัสบัญชี
   ข.สมุดบัญชีต่างๆที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
   ค.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
   ง.การจัดทำรายงาน
   ฉ.การรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.การวางแผนและการนำออกมาใช้
   ก.ทดลองการใช้เอกสาร เส้นทางการเดินเอกสาร
   ข.การลงรายการต่างๆในสมุดบัญชี หรือคอมพิวเตอร์
   ค.การทดลองออกรายงาน
4.การติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี
   ก.การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป
   ข.ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
Commercial Investment Property | Comercial Properties For Sell | Miami Office For Rent | Commercial Property Real Estate Agents | commercial building for rent | commercial real estate information | Space For Lease | Boston Commercial Real Estate | Commercial Realestate For Sale | class a office buildings | Commercial Office Space Los Angeles | Buy Office Building | warehouse | commercial real estate experts | Commercial Property Mls | boston commercial real estate companies | business brokers | Offices For Sale | Commercial Property Listing For Sale | Commercial Office Space Listings | Properties For Rent | Buy Commercial Property | Available Office Space | Marina Forsale | Commercial Lease Office Space | luxury hotels for sale | Comercial Real Estate Brokers | Selling Commercial Property | Hotel Motel On Sale | Office Lease | Investment Property Listing | Commercial Leasing Property | boutique hotel for sale | office space Miami | Production Facility For Sale | commercial real estate agents miami fl | office for rent | commercial loans | Hotels For Sell | Commercial Leasing | Commercial Industrial Properties | resorts for sale | resort for sale | Shopping Malls For Sale | National Business Park | Malls For Sale | businesses for sale | medical office building for sale | Property For Rent | Rental Property | commercial real estate agents doral fl | business for sale | Brokerage Commercial | Commercial Office Building | Industrial Business Park | california commercial real estate companies | Commercial Space For Rent New York | manhattan office space for lease | Comercial Property | commercial mortgage | office building for lease | Office Buildings For Sale | office buildings for sale nyc | Commercial Real Estate Sales | commercialrealestate | Rental Space Warehouse | Commercial Real Estate Values | Commercial Real Estate Rentals | Commercial Real Estate Contract | Lease Nyc Office Space | Commercial Properties Realtor | Commercial Property For Lease In Orlando | Industrial Buildings Sale | Commercial Real Estate New York | investment properties for sale | Commercial Property To Buy | Miami office space | Mall For Sale | commercial real estate mortgage broker | office buildings for rent | Mall Space For Lease | Commercial Real Estate Orlando Florida | motel brokers | offices | Commercial Sale | Rent | Commercial Real Estate Mortgage | New York State Office Building | Office Park | Miami Commercial Real Estate Broker | Retail Center For Sale | hotel real estate brokers | Commercial Real Estate Loans | shoping center for sale | Office Properties | hotel mortgage brokers | Commercial Space Lease | buildings for sale | Listing Broker | Brokers | Office Space Los Angeles | Hotel Real Estate For Sale | Ny State Office Building | Commercial Real Estate Mortgages | Building Commercial Rent | Hotel Or Motel For Sale | Commercial Real Estate In Miami | Commercial Rental Property For Sale | office parks | commercial property | Commercial Mls Listings | Retail Space Rental | Industrial Warehouse Space | 1031 Exchange | Lease Commercial Property | warehouse space | Commercial Brokers | Dc Commercial Real Estate | commercial real estate developers | Hotel For Sale In Usa | Office Space Leasing | Commercial Property California | Space Warehouse | Commercial Real Estate Property Listings | Office Building Lease | | commercial mortgage rates | Commercial Real Estate In Orlando | office for lease | Commercial Lease Space | Medical Office Buildings | Commercial Office Listing | commercial real estate company | buy hotel motel | Hotel Motel Sale | Commercial Real Estate For Lease | Commercial Space For Sale | Warehousing Buildings | offices for lease | Miami office for lease | Manhattan Office | Office Representative Tenant | Sell A Hotel | class a office building | Hotel And Motels For Sale | Commercial Estate Agents | California Commercial Real Estate | Commercial Property Orlando | warehoues for sale | hotel property for sale | Commercial Property Sell | Sell Hotel | Commercial Property Sales | Commercial Real Estate Listing | Commercial Realestate | Rent Commercial Property | Commercial Properties For Rent | class a office building for sale | business broker | National Business Parks | building for sale nyc | lease office space | commercial property mortgage | Hotel Motel For Sale In Usa | Search Properties | office building for sale nyc | offices for rent | commercial real estate NJ | cold storage warehouses | commercial real estate brooklyn | Commercial Land Listings | class a office space rental rates | motel for sale | Purchase Commercial Property | Commercial Estate Real Search | Business Rent | What Is My Commercial Property Worth
 
Sue [69.85.104.xxx] เมื่อ 5/11/2019 06:14
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 10/02/2020 21:25
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :