Accounting & Tax Consulting Co.,Ltd.
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
ยื่นภาษี ให้คำปรึกษาด้านภาษี ธุรกิจ กฏหมาย
วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เลิกบริษัท ฯลฯ
Accounting external audit internal audit
tax business and legal consultant accounting
system design company registration etc.
Tel.092-2836870
E-mail:atc3consulting@gmail.com
Fanpage:www.facebook.com/AccountingTaxConsulting 

สถิติ
เปิดเมื่อ28/11/2013
อัพเดท19/11/2016
ผู้เข้าชม163489
แสดงหน้า254037
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ข่าวสาร

ข่าวสารทั่วไป-general news
ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว ผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินประจำปี และงบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าผู้ประกอบการรายใดยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีของสำนักงานบัญชีอื่น สนใจติดต่อบริษัทเราได้คะ ให้บริการรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาต และมีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์
1.รับทำบัญชี
   1.1 รับทำบัญชีประจำเดือน เริ่มต้น เดือนละ 3,000 บาท
   1.2 รับทำบัญชีตอนสิ้นปี และปิดงบการเงินประจำปี เริ่มต้น 5,000 บาท
2.ตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เริ่มต้น 3,000 บาท
3.ตรวจสอบภายใน ประเมินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ เริ่มต้น 5,000 บาท/job
4.จดทะเบียนหจก. บริษัท เลิกบริษัท แก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่อยู่ ลดทุน เพิ่มทุน ควบบริษัท ฯลฯ เริ่มต้น 10,000 บาท/job
5.กรอกแบบฟอร์มภาษี และยื่นภาษีประจำเดือน และประจำปี เช่น ภงด.3,53,ภพ.30,ภงด.50,ภงด.51 ฯลฯ เริ่มต้น 3,000 บาท/job
6. ให้คำปรึกษาด้านภาษี ธุรกิจ กฏหมาย ฯลฯ เริ่มต้น 3,000 บาท/job
7. วางระบบบัญชี เช่น ระบบบัญชีต้นทุน ฯลฯ เริ่มต้น 10,000 บาท/job
 

y

อ่าน y ครั้ง
y...